Dofinansowanie z programu MALUCH + 2022-2029.

„Dofinansowanie żłobka  z programu MALUCH + 2022-2029.”

Żłobek im. Kubusia Puchatka w Działoszynie uzyska dotacje z Unii Europejskiej  z projektu  „MALUCH + 2022-2029”.

Projekt zakłada: utworzenie 24  miejsc w Żłobku im. Kubusia Puchatka w Działoszynie przy   ul. M. Konopnickiej 3  i dofinansowania funkcjonowania tych miejsc w okresie  36 miesięcy.

Projekt skierowany jest do dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego  2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia  12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, rodziców, opiekunów.

Na wydatki, które planujemy ponieść z pozyskanych środków składają się zakup wyposażenia (wózków 6 osobowych, sprzętu elektronicznego, sprzętu kuchennego oraz zakup innego wyposażenia), prace remontowo-budowlane pomieszczeń oraz roboty ogólnobudowlane – budowa nowego placu zabaw, wymiana pokrycia dachowego nad salami dla 24 dzieci, zakup i montaż klimatyzacji, a także zakup i montaż rolet zewnętrznych.

 

#FunduszeUE   #FunduszeEuropejskie

 

Wartość projektu: 860 688,00 zł.