DROGI RODZICU!

Przekazujemy Państwu zalecenia Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowego Inspektora Sanitarnego:

Rodzicu:

  • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w instytucji, przekaż dyrektorowi / opiekunowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.
  • Przyprowadź do instytucji dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. Stosuj się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji.
  • Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji zmierz dziecku temperaturę.
  • Nie posyłaj do instytucji dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Wyjaśnij dziecku, aby nie zabierało do instytucji zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
  • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie.
  • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.