Rozkład Dnia

I. GRUPA STARSZA – MISIE

 • 6.30 – 7.45 Przebywanie dzieci w jednej, wspólnej grupie. Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci, zabawy integracyjne, zabawy ruchowe, zabawy grupowe ze śpiewem.
 • 7.45 – 8.15 Rozchodzenie się dzieci do osobnych sal. Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania.
 • 8.30 – 9.00 Śniadanie.
 • 9.00 – 9.15 Czynności higieniczne po śniadaniu.
 • 9.15 – 9.45 Zajęcia zorganizowane stymulujące rozwój psychomotoryczny dziecka. Zajęcia zabawy ruchowe koordynujące całe ciało dziecka, doskonalące zmysł równowagi, zabawy manipulacyjne i paluszkowe, zabawy rozwijające wyobraźnię, zabawy rozwijające spostrzegawczość, zabawy wspierające rozwój mowy, zabawy parateatralne, zabawy techniczno – plastyczne, zabawy rytmiczne i logopedyczne, zajęcia z językiem obcym „Baby English”.
 • 9.45 – 10.15 II Śniadanie.
 • 10.15 – 11.15 Zajęcia zorganizowane stymulujące rozwój psychomotoryczny dziecka. Zajęcia koordynujące całe ciało dziecka, doskonalące zmysł równowagi, zabawy manipulacyjne i paluszkowe, zabawy rozwijające wyobraźnię, zabawy rozwijające spostrzegawczość, zabawy wspierające rozwój mowy, zabawy parateatralne, zabawy techniczno – plastyczne, zabawy rytmiczne i logopedyczne, zajęcia z językiem obcym ,, Baby English’’. Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci, aktywność pozwalająca na odkrywanie, kreatywność, rozwijanie zainteresowań, pobyt na świeżym powietrzu przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
 • 11.15 – 11.30 Czynności higieniczne, przygotowanie dzieci do obiadu.
 • 11.30 – 12.00 Obiad II danie, ćwiczenie umiejętności zachowania się przy stole, wdrażanie do samodzielnego jedzenia, ćwiczenie posługiwania się sztućcami, pomoc dzieciom w spożywaniu posiłku.
 • 12.00 – 12.15 Czynności higieniczne, przygotowanie dzieci do drzemki.
 • 12.15 – 14.00 Odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek, kołysanek, muzyki relaksacyjnej.
 • 13.45 – 14.00 Czynności higieniczne, zabawy ćwiczące samoobsługę.
 • 14.00 – 14.30 Obiad I danie, ćwiczenie umiejętności zachowania się przy stole, pomoc dzieciom w spożywaniu posiłku.
 • 14.30 – 14.45 Czynności higieniczne.
 • 14.45 – 15.15 Głośne czytanie bajek dzieciom, zabawy manipulacyjne i paluszkowe, zabawy ruchowe, zabawy wspierające rozwój mowy, zabawy rozwijające spostrzegawczość.
 • 15.15 – 15.30 Schodzenie się dzieci do jednej, wspólnej sali. Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.
 • 15.30 – 16.00 Podwieczorek.
 • 16.00 – 16.30 Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci, pobyt na świeżym powietrzu przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Indywidualne kontakty z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci do domów.

II. GRUPA MŁODSZA – PSZCZÓŁKI

Dla dzieci młodszych przewidziany jest indywidualny plan i harmonogram zajęć według ich potrzeb i indywidualnego rytmu dnia w celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa oraz prawidłowego rozwoju.

Harmonogram uwzględnia:

 • posiłki,
 • zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne,
 • zabawy stymulujące rozwój,
 • drzemki.