INFORMACJA!

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją premiera RP od dnia 6 maja 2020 r. nasz żłobek wznawia swoją działalność. Od tego dnia ulegają zmianie godziny pracy żłobka. Placówka będzie czynna od 7:00 do 15:00. Zaostrzone zostaną procedury pod kątem sanitarno-higienicznym. W żłobku mogą zostać objęte opieką wyłącznie dzieci zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych.

Czytaj dalej


KONTYNUACJA POBYTU DZIECKA W ŻŁOBKU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Informujemy rodziców oraz opiekunów dzieci, którzy wyrażają wolę kontynuacji uczęszczania dziecka do żłobka w roku szkolnym 2020/2021, że deklarację potwierdzającą kontynuację pobytu dziecka w żłobku można pobrać u opiekunek, oraz na stronie internetowej w zakładce „Dla rodziców”- „Dokumenty”. Prosimy o dostarczenie dokumentów do dnia 13.03.2020r. Serdecznie pozdrawiamy.

Czytaj dalej