DROGI RODZICU!

Przekazujemy Państwu zalecenia Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowego Inspektora Sanitarnego:

Rodzicu:

  • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w instytucji, przekaż dyrektorowi / opiekunowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.
  • Przyprowadź do instytucji dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. Stosuj się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji.
  • Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji zmierz dziecku temperaturę.
  • Nie posyłaj do instytucji dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Wyjaśnij dziecku, aby nie zabierało do instytucji zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
  • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie.
  • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *