Drodzy Rodzice!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra rodziny i polityki społecznej z dnia 26.03.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w dniach od dnia 27.03.2021 r. do 11.04.2021 r. praca naszej placówki również została ograniczona. Ograniczenie funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, polega na zawieszeniu sprawowania opieki oraz prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych. Jednak Żłobek […]

Czytaj dalej